Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt Vantaalla

Asianajotoimisto Lindberg Pekka Ky:n erikoisalaa ovat yksityishenkilöiden velkoja ja maksukyvyttömyyttä koskevat asiat. Toimistollamme on 20 vuoden kokemus velka-asioiden hoidosta. Asianajaja Pekka Lindberg on toiminut käräjäoikeuksien määräämänä selvittäjänä lähes 2000 velkajärjestelyssä. Ota yhteyttä - laitamme velka-asiasi järjestykseen.

Miten omistusasunto tai yritystoiminta vaikuttavat velkajärjestelyyn?

Velkaratkaisut ulottuvat lyhennyssopimuksista ja vapaaehtoisista järjestelyistä virallisiin velkajärjestelyihin ja edelleen maksuohjelmien aikana tapahtuviin muutoksiin ja maksukykyä koskeviin selvityksiin. Velkajärjestelyjen yhteydessä joudutaan usein selvittämään esimerkiksi omistusasuntoa, elinkeinotoimintaa tai päättynyttä yritystoimintaa koskevia kysymyksiä, mikä edellyttää erityistä ammattitaitoa.

Tuomioistuin päättää velkajärjestelystä

Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain mukaisessa velkajärjestelyssä maksukyvyttömän yksityishenkilön taloudellinen tilanne voidaan korjata vahvistamalla velalliselle hänen maksukykyään vastaava maksuohjelma. Velkajärjestelystä päättää tuomioistuin. Velkajärjestely koskee velallisen kaikkia velkoja, jotka ovat syntyneet ennen velkajärjestelyn aloittamista. Siihen, kuinka paljon velallisen velkoja joudutaan velkajärjestelyssä järjestelemään, vaikuttavat velalliselle laskettava maksuvara ja maksuohjelman kesto.

Maksuohjelman kesto yleensä 3 tai 5 vuotta

Maksuohjelman kesto on yleensä 3 tai 5 vuotta, mutta ohjelmassa määrättävän maksuvelvollisuuden täyttäminen voi käytännössä vaatia pidemmänkin ajan. Maksuohjelma voi olla pidempi, jos velallinen säilyttää velkajärjestelyssä omistusasuntonsa. Maksuohjelman kestoa on myös mahdollista jatkaa yksityisvelkojan hyväksi. Velalliselle on mahdollista määrätä myös pääsääntöä lyhyempi maksuohjelma. Velallinen vapautuu velkajärjestelyn piiriin kuuluvista veloistaan maksuohjelman keston päätyttyä ja velallisen täytettyä hänelle määrätyn maksuvelvollisuuden.

Vapaaehtoinen velkajärjestely, Takuu-Säätiö ja sosiaalinen luototus

Muita yksityishenkilön velkaongelmien ratkaisukeinoja ovat erilaiset sopimusratkaisut ja vapaaehtoiset velkajärjestelyt sekä Takuu-Säätiön takausjärjestelmä ja kuntien sosiaalinen luototus.

Vuoden 2015 lakimuutos tuo parannuksia elinkeinotoiminnan jatkamiseen

Velkajärjestelylakia on viimeksi muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella muutoksella. Lainmuutoksella pienyrittäjien mahdollisuuksia saada taloudellinen tilanteensa korjattua on parannettu siten, että yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien jatkamiskelpoisen elinkeinotoimintaan liittyvien velkojen järjesteleminen on tietyin edellytyksin mahdollista yksityishenkilön velkajärjestelyssä. Velkajärjestelylakiin on lisätty säännökset maksuohjelman vahvistamisesta yksinkertaistetussa menettelyssä velkojien enemmistön suostumuksella.

Kysy lisää - kokenut Asianajotoimisto Lindberg Pekka Ky palvelee Vantaalla.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa