Yleisjuridiikka ja oikeusapu - Vantaa

Asianajotoimisto Lindberg Pekka Ky on yleisjuridiikan asiantuntija. Toimistollamme on asianajotoimistona valmius hoitaa eri oikeudenaloihin liittyviä lakiasioita - myös rikosasioita ja maksuttomia oikeudenkäyntejä. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Mitä oikeusapu tarkoittaa? Kuka on siihen oikeutettu?

Oikeusapu on oikeudellisten palveluiden antamista niitä tarvitseville yksityishenkilöille kokonaan tai osittain valtion varoin. Oikeusavun myöntäminen tarkoittaa, että henkilö saa avustajan oikeudellisen asian hoitamista varten joko korvauksetta tai osakorvausta vastaan. Oikeusavun antamisesta päättävät valtion oikeusaputoimistot.

Kuka oikeusavustajana toimii ja kuka hänet valitsee?

Asiassa, joka on käsiteltävänä tuomioistuimessa, tai jota ollaan sinne saattamassa - sekä eräissä tilanteissa myös tuomioistuimen ulkopuolella käsiteltävissä asioissa - oikeusavun hakija voi valita avustajakseen yksityisen, lakimieskoulutuksen saaneen avustajan tai julkisen oikeusavustajan.

Oikeusturvavakuutus - usein liitettynä muiden vakuutusten yhteyteen

Oikeusturvavakuutuksella tarkoitetaan asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen korvaamiseksi otettua vakuutusta. Se on vapaaehtoinen vakuutus, joka nykyisin kuuluu osana tai on mahdollista liittää koti-, kiinteistö-, auto-, vene-, yritys-, ja maatilavakuutuksiin. Oikeusturvavakuutus on ensisijainen oikeusapuun nähden.

Ota yhteyttä - Asianajotoimisto Lindberg Pekka Ky auttaa mielellään!

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa